Gjithçka thjeshtohet.

Tatime

Shërbimet e tatimeve kanë për qëllim që klienti të jetë në pajtim me ligjet tatimore në fuqi, të ketë planifikim të duhur tatimor dhe të paguaj faturën sa më të ulët tatimore në kuadër të kornizave ligjore.

Ne sigurohemi që raporti në mes të klientit dhe Adminsitratës Tatimore të jetë i shëndosh, duke ju ofruar inspektorëve tatimor evidencë kontabël dhe dokumente burimore në kohë sa më të shkurtër. GJithashtu, Arizona Partners shërben si palë ndërlidhëse dhe përfaqëson klientin gjatë vizitave apo kontrolleve tatimore.

Shërbimet tatimore përfshijnë:

  • Përpilimi dhe procesimi i deklaratave tatimore sipas ligjeve në fuqi
  • Tatimi mbi vlerën e shtuar
  • Tatimi në të ardhura të koroporatave
  • Tatimi i mbajtur në burim (paga, qira)
  • Përfaqësim të klientit pranë ATK-së
  • Planifikime tatimore

Contact

Tel: +377 (0) 45 550 015

E-Mail: info@arizona-partners.com

Address: Lagja Kalabria (ish Emshir) Kompleksi Lesna, Prishtine