Gjithçka thjeshtohet.

Për ne

Arizona Partners është shoqëri me përgjegjësi të kufizuara e themeluar në vitin 2010 në Prishtinë, Kosovë. Ideja për themelimin e kompanisë lindi në Arizonë, SHBA, ku themeluesit ishin takuar gjatë studimeve master në kontabilitet në Universitetin Shtetëror të Arizonës.

Që nga themelimi, filozofia e Arizona Partners është shtimi i vlerës për klientët, punonjësit dhe shoqërinë, duke ofruar shërbime cilësore dhe duke investuar vazhdimisht në ngritje të kapaciteteve, inovacion, përmirësim dhe rritje të qëndrueshme.

Sot, Arizona Partners ka një ekip prej 14 idnividëve të cilët punojnë me klientë nga Kosova dhe nga vendet tjera të botës.

Misioni

Të shtojmë vlerë në secilin angazhim duke ofruar shërbime profesionale, duke ndarë njohuritë dhe duke integruar vlerat dhe potencialin shqëror tek klientët, biznesi dhe punonjësit.

Vizioni

Të jemi kompania më e mirë nga Kosova që ofron shërbime të kontabilitetit, tatimeve dhe konsulencës për organizata dhe individë anembanë botës.

Shërbimet

Contact

Tel: +377 (0) 45 550 015

E-Mail: info@arizona-partners.com

Address: Lagja Kalabria (ish Emshir) Kompleksi Lesna, Prishtine